فصل مناسب سفر به استان مرکزی


میانگین دما و بارش استان مرکزی

با توجه به اینکه استان مرکزی، استانی است با تنوع آب و هوایی زیاد، بسته به انتخاب نوع سفر، در فصل‌های بهار و پاییز می‌توان سفر کرد اما در تابستان توصیه نمی‌شود.

میانگین دمای سالانه استان (°c)

میانگین بارش سالانه استان (mm)

اراک اکوتوریسم ایران بومگردی توریسم سفر سفر فصل سفر گردشگری مرکزی

شهرهای مرتبط