فصل مناسب سفر به استان کردستان


میانگین دما و بارش استان کردستان

بهترین زمان برای سفر به استان کردستان اواسط اردیبهشت تا اواسط مهر است،‌ در فصل زمستان هم می‌توان به این استان سفر کرد در صورتی که اهل سفرهای زمستانی و تفریحاتی چون اسکی باشید.

 

میانگین دمای سالانه استان (°c)

میانگین بارش سالانه استان (mm)

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی توریسم سفر سفر سنندج فصل سفر کردستان گردشگری

شهرهای مرتبط