فصل مناسب سفر به استان اردبیل


میانگین دما و بارش استان اردبیل

فصل بهار و تابستان بهترین زمان برای سفر به استان اردبیل است با این حال به همراه داشتن لباس گرم توصیه می‌شود. زمستان‌های این استان بسیار سرد است و برای سفر توصیه نمی‌شود، در این فصل فقط می‌توان از آب‌گرم‌ها استفاده کرد و لذتی متفاوت را تجربه کرد اما برای دیدن دیگر مناطق استان مناسب نخواهد بود.

 

میانگین دمای سالانه استان (°c)

میانگین بارش سالانه استان (mm)

اردبیل اکوتوریسم ایران بومگردی توریسم سفر سفر فصل سفر گردشگری

شهرهای مرتبط