چشم‌انداز و ماموریت


بانی بوم، با استفاده از افزایش دانش و آگاهی گردشگران و جوامع محلی و بهبود زیرساخت ‌ها ، به دنبال دنیایی ست که در آن گردشگری پایدار اولین صنعت درآمد زا باشد.

چشم انداز

چشم انداز بانی بوم، دنیایی ست که در آن گردشگری پایدار به عنوان اولین صنعت درآمد زا باشد.

 دنیایی که بین گردشگر با محیط طبیعی و جامعه میزبان رابطه‌ای در نهایت سلامت و احترام برقرار شود و گردشگری مسبب افزایش آگاهی و حفاظت از محیط زیست و پاسداشت فرهنگ و آداب و رسوم جوامع و اقوام محلی شود تا نسل‌های آینده نیز از آن بهره‌مند شوند.

 

ماموریت

ماموریت بانی بوم، توسعه گردشگری پایدار با استفاده از افزایش دانش و آگاهی گردشگران و جوامع محلی و بهبود زیرساخت‌های صنعت گردشگری است.

بانی بوم به دنبال این است که با معرفی فعالان صنعت گردشگری و گردشگران به یکدیگر، فضای تعامل سالم را ایجاد نموده و با ایجاد گردش مالی صحیح، در راستای اشتغال زایی و گسترش کسب و کارهای محلی و توسعه پایدار گام بردارد.