فرهنگ شهر ورزنهورزنه را سفيدترين شهر جهان خوانده‌اند، زيرا بيشتر زنان در اين شهر با چادر سفيد ديده می‌شوند. روایت‌های گوناگونی درباره سپید پوشی این مردمان نقل می‌شود برخی بر این باورند که به دلیل گرمای شدید تابستان، مردم پوشش سفید را انتخاب کرده‌اند. برخی دیگر بر این باورند که چون ورزنه در گذشته محل کشت پنبه بوده، ماده اوليه سفيد برای بافت پارچه به راحتی در دسترس بوده است. اعتقاد برخی دیگر که بیشتر مورد اقبال است این است که چون ورزنه در گذشته ديار زرتشتيان بوده است و رنگ سفید در آیین‌ زرتشتی از جمله رنگ‌های مقدس به شمار می‌رود،  روحانيان زرتشتی لباسی از پنبه می‌پوشيدند و در تشريفات مذهبی، نوار مقدسی از جنس پنبه به گردن می‌آويختند. در سفرنامه مک گرگور آمده است که زنان خور نيز مانند زنان ورزنه چادر سفيد بر سر می‌كردند.

تولیدات: شیره خرما

صنایع دستی: سفره‌بافی (كاربافی)

اصفهان اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی توریسم صنایع دستی فرهنگ گردشگری ورزنه

شهرهای مرتبط