توصیف خانه تاجور


این بنا متعلق به دوران قاجار است

اين بنا متعلق به دوره قاجاريه است و از ويژگی‌های آن دو ورودی است. يكی از ورودی‌ها دارای تزیينات آجركاری دوره پهلوی و ديگری از تزیينات رسمی‌بندی بوده و از لحاظ معماری اصيل‌تر است تزیينات بنا شامل رسمی‌بندی‌های ورودی، آجركاری‌های كادربندی‌های ايوان و پنجره‌های مشبك است.

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی توریسم خانه تاجور خراسان جنوبی خوسف گردشگری

شهرهای مرتبط