توصیف آبشار تفتو


این آبشار در۵ کیلومتری روستای اصفهک، ۳۵ کیلومتری شهر طبس قرار گرفته است

آبشار تفتو در ۵ کیلومتری روستای اصفهک و در فاصله ۳۵ کیلومتری شهر طبس در دره‌ای منتهی به پایین دست سدکریت قرار دارد. برای رسیدن به آبشار،‌ پلی فلزی ساخته شده است. 

پشت آبشار حفره‌ایی قرار گرفته که قندیل‌های آهکی در آن وجود دارد و منظره زیبایی را ایجاد کرده‌اند. در دره‌ایی که آبشار در آن قرار گرفته گونه‌هایی از حیوانات مانند سوسمارها به چشم می‌خورند. در طول مسیر، حوضچه‌های آب وجود دارد که باید مراقب آنها بود. به دلیل وجود علفزار و نیزارهای خشک از روشن کردن آتش باید خودداری کرد.

آبشار اصفهک اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی تفتو توریسم خراسان جنوبی طبس طبیعت طبیعت گردی گردشگری

شهرهای مرتبط