توصیف قلعه طبس مسینا


قلعه در حاشیه شرقی شهرطبس قرار گرفته و نقشه قلعه به شکل دایره است که بیش از ۸۵۰ سال قدمت دارد

قلعه طبس مسینا، در قسمت شرق طبس  قرار گرفته، این قلعه از خشت و گل بنا شده و دارای برج‌ها و حصارهای زیادی بوده است. بقایایی از برج‌ها هم‌چنان به چشم می‌خورند اما جالب است با گذر زمان ۱۵ برج از برج‌های بنا شده در قلعه هم‌چنان استوار ایستاده‌اند و در قلعه خودنمایی می‌کنند. در گذشته برای محافظت از قلعه دور آن را خندق حفر می‌کردند که این قلعه هم از این قاعده تبعیت می‌کند. ورودی قلعه به شکل برجی بزرگ است با ارتفاع ۱۱ متر و قطر ۱۵ متر. ساخت قلعه طبس مسینا به دوران پیش از اسلام برمی‌گردد.

درون قلعه، مسجدی با یک شبستان و چهار ستون قرار دارد، می‌توان از طریق سر دری با طاق جناقی وارد مسجد شد. در دو طرف سر در ورودی مسجد، دو طاق با نمای جناقی که محلی برای استراحت بوده با سکوهایی به ارتفاع تقریبی ۵۰ سانتیمتر  وجود دارد. با عبور از سر در مسجد می‌توان به فضای شبستان وارد شد. درون شبستان ۴ ستون قطور قرار دارد که فاصله بین این ستون‌ها به وسیله گنبدهای چهار ترک پوشش داده شده به شکلی که در این محوطه ۹ گنبد بنا نهاده شده است، همچنین مقابل سر در ورودی، محراب مسجد قرار گرفته و با تزیینات مقرنس گچی با حاشیه تزیینی مارپیچ تزیین شده است.  

ایران ایرانگردی بومگردی خراسان جنوبی درمیان قلعه طبس مسینا گردشگری

شهرهای مرتبط