توصیف تپه سیلک


دو تپه‌ با تاریخ هفت هزارساله که در ضلع جنوب غربی شهر کاشان قرار دارد و از جاذبه‌های گردشگری تاریخی این شهر است.

محوطه و تپه‌های سیَلک (si-yalk) در ضلع جنوب غربی شهر کاشان و در سمت راست جاده کاشان به فین واقع شده است که شامل دو تپه شمالی و جنوبی، به فاصله ۶۰۰ متری از هم و دو گورستان الف و ب است. گورستان الف با قدمت ۳۵۰۰ ساله در ۲۰۰ متری جنوب تپه جنوبی قرار داشت که امروزه بر روی آن بلوار ۲۴ متری امیرالمومنین کشیده شده! و گورستان ب نیز با قدمت ۳۰۰۰ هزار ساله در زیر باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی ضلع غربی تپه قرار گرفته است.

این تپه‌ها دارای شش دوره تاریخی هستند که آثار به دست آمده از هر دوره متفاوت است. دوره اول و دوم قدیمی‌ترین دوره استقرار انسان در سیلک در تپه شمالی و حدود هفت هزار سال پیش است. در دوره سوم اولین ساکنان تپه جنوبی برای خانه‌های خود از خشت‌های قالبی مستطیلی شکل استفاده کردند. در دوره چهارم آغاز دوران شهرنشینی اتفاق افتاده و در دوران پنجم که متعلق به مهاجران تازه وارد به سیلک است استفاده از ظروف سفالی خاکستری رنگ دیده می‌شود، دوره ششم نیز جمعیت جدیدی وارد این محوطه شده و بسیاری از ظروف سفالی با نقش و نگارهای متفاوت را خلق کرده‌اند.

اصفهان اکوتوریسم ایران ایرانگردی بوم گردی بومگردی تپه سیلک توریسم جاذبه کاشان گردشگری محوطه تاریخی

شهرهای مرتبط