توصیف آرامگاه حضرت شاه‌چراغ


مکانی مقدس برای شیرازی‌ها که مورد توجه گردشگران زیارتی، فرهنگی و تاریخی است.

شاه‌چراغ آرامگاه میرسیداحمد برادر امام رضا، پسر امام هفتم شیعیان است. بنای امروزی این آرمگاه در زمان اتابکان ساخته شد که گنبد و بارگاهش کاشی‌کاری‌های زیبایی دارد. معماری داخل بنا و تزیينات آن با آیینه‌هایی بزرگ دیدنی است.

بنای حرم، شامل ایوانی در قسمت جلو  و حرمی در پشت ایوان است، که در چهار جانب حرم، چهار شاه‌نشین قرار گرفته و مسجدی نیز در پشت حرم (سمت غرب) ساخته شده‌ است. ضریح آن در شاه‌نشین زیر گنبد قرار دارد و از نقره ساخته شده‌ است. 

حیاط شاه چراغ دارای دو در اصلی ورودی است که در سمت جنوب و شمال حرم از زیر دو سردر بزرگ کاشی‌کاری شده گذشته و وارد حیاط حرم می‌شود. در میان حیاط، حوض بزرگ فواره داری با درختانی سرسبز قرار دارد. حرم شاه‌چراغ در سمت غرب حیاط و حرم سیدمیر محمد برادر شاه‌چراغ، در سمت شمال شرقی حیاط قرار دارد. غیر از دو در اصلی، دو در فرعی دیگر نیز وجود دارد که یکی به بازار و دیگری به مسجد جامع عتیق وصل است. دور تا دور حیاط اتاق‌هایی قرار دارد که تزیینات کاشی‌کاری شده دارند. امکاناتی چون دفتر پست، پاسگاه انتظامی و کتابخانه در شاه‌چراغ وجود دارد.

آرامگاه آرامگاه حضرت شاه‌چراغ اکوتوریسم ایران ایرانگردی بوم گردی بومگردی توریسم زیارتگاه شیراز فارس گردشگری

شهرهای مرتبط