توصیف چشمه آبگرم شفا


این چشمه در شهر سرعین قرار دارد

این چشمه در شهر سرعین  قرار دارد. از خصوصیات فیزیکی آب چشمه شفا: کدر بودن آب چشمه، بیرنگ و بو بودن آن و ترش مزه بودن آن است.

خاصیت درمانی آب چشمه: تسکین دردهای مفصلی و عصبی و بیماری‌های پوستی.

منابع:

www.sobhanehonline.com

www.library.tebyan.net

 

آبگرم اردبیل اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی توریسم چشمه آبگرم شفا سرعین طبیعت طبیعت گردی گردشگری

شهرهای مرتبط