اساسنامه جایزه بومگردی سیدهاشم


«جایزه بومگردی سیدهاشم» با هدف انتخاب اقامتگاه‌های بومگردی برتر کشور از منظر مهمان نوازی و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۸ بنیاد نهاده شد.

مقدمه

جایزه بومگردی سید هاشم، که در این اساسنامه به اختصار «جایزه» نامیده می‌شود، جایزه حوزه اقامتگاه‌های بومگردی در کشور خواهد بود. محوریت این جایزه، شناسایی و معرفی برترین‌های اقامتگاه‌های بومگردی است. این امر از طریق ارزیابی اقامتگاه‌های بومگردی که دارای مجوز بهره برداری اقامتگاه بوم گردی هستند، صورت می‌گیرد. به علاوه این جایزه به دنبال فضایی است که در آن صاحبنظران و متولیان اقامتگاه‌های بومگردی حضور یابند و ضمن ارایه تجربیات و نقطه نظرات خود، زمینه برای تعامل و همکاری بیشتر آنها فراهم شود.

ماده ۱-ویژگی‌ها و اهداف کلان جایزه

ویژگی اصلی جایزه، افزایش سطح کیفیت مهمان‌پذیری و پایبندی به سنت‌های فرهنگ ایرانی در بین اقامتگاه‌های بومگردی با تاکید بر ارزش‌های بومی – منطقه‌ای هر اقامتگاه است.

اهداف جایزه به شرح زیر است:

الف) شناسایی و معرفی اقامتگاه‌های بومگردی برتر کشور

ب) تقدیر از صاحبان اقامتگاه‌های بومگردی برتر

پ) تقویت جایگاه سنت‌های ایرانی به ویژه سنت مهمان‌نوازی

ت) زمینه سازی برای افزایش کیفیت اقامتگاه‌های بومگردی متناسب با رویکرد توسعه گردشگری پایدار

ث) تشریک مساعی، هم‌افزایی و همگرایی بین اقامتگاه‌های دارای مجوز بهره برداری اقامتگاه بوم گردی

ج) تقویت توجه به توسعه پایدار و به ویژه حفظ زیست بوم در اقامتگاه‌های بومگردی

چ) افزایش توجه به جامعه محلی و همکاری جامعه بومی در گرداندن اقامتگاه بومگردی

ح) معرفی جایزه به عنوان یکی از نمادهای مهم کیفیت اقامتگاه

ماده ۲- ارکان

ارکان جایزه عبارتند از:

الف) هیات امنا

ب) کمیته داوری

پ) دبیرخانه

ماده ۳- هیات امنا

هیات امنای جایزه، مسوولیت تصویب سیاست‌های کلان جایزه را به عهده دارد. اعضای هیات امنا به ترتیب الفبا عبارتند از:

آقای مازیار آل داوود، خانم ترگل انوری نژاد، آقای اکبر رضوانیان، آقای سید حسین طباطبایی و آقای آرش نورآقایی.

که آقای سید حسین طباطبایی به مدت ۴ سال به عنوان رییس هیات امنای جایزه، تعیین گردید.

تبصره ۱- آیین نامه و دستورالعمل‌های داخلی و اساسنامه را اعضای هیات امنای جایزه با رای اکثریت قابل تغییر است. درخواست تغییر باید از طرف حداقل یکی از اعضای حقیقی اعلام و به تصویب حداقل ۴ نفر از اعضای حقیقی برسد.

ماده  ۴- کمیته داوری

داوری هر دوره با توجه به شرایط هر دوره توسط اعضای کمیته داوری و موافقت هیات امنا انجام می‌گیرد که نباید با موارد زیر مغایرت داشته باشد. پارامترهای داوری توسط هیات امنا در هر دوره به اعضای کمیته داوری ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲- اعضای کمیته داوری می‌توانند درخواست ایجاد تغییرات در پارامترهای داوری را بنمایند که باید به تصویب حداقل ۳ نفر از اعضای هیات امنا برسد.

۴-۱- یک کمیته داوری از متخصصین متناسب با هر یک از اولویت‌های تعیین شده برای جایزه، معرفی خواهد شد.

۴-۲- انتصاب هر یک از اعضای کمیته داوری با پیشنهاد یکی از اعضای هیات امنا و موافقت حداقل نصف بعلاوه یک نفر از اعضای هیات امنا (۳ نفر)‌ خواهد بود.

۴-۳- هر یک از اعضای کمیته داوری وظیفه انتخاب و پیشنهاد نامزدهای دریافت جایزه را به هیات امنا بر عهده دارند.

تبصره ۳- تعداد اعضای کمیته داوری و پارامترهای داوری در هر دوره برگزای جایزه توسط هیات امنا تعیین و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۴- ضوابط و نظام داوری بنا به پیشنهاد اعضای هیات امنا و توسط اعضای کمیته داوری به تصویب خواهد رسید.

تبصره ۵- حداکثر یک سوم اعضای کمیته داوری می‌توانند از بین اعضای هیات امنا انتخاب ‌شوند.

تبصره ۶- نحوه داوری در بخش داوران و گردشگران به پیوست است.

ماده ۵- دبیرخانه

دبیرخانه، وظیفه پیگیری تصمیم‌ها و اجرای مصوبات شورای سیاست‌گذاری را بر عهده دارد.

ماده ۶- دوره زمانی و زمان برگزاری مراسم

اهدای این جایزه به صورت دوسالانه است و مراسم آن همزمان با روز تولد سیدهاشم طباطبایی در ۲۳ تیرماه در یک شهر یا روستا و در اقامتگاه‌های بومگردی آن منطقه برگزار خواهد شد.

تبصره ۷- اولین مراسم اهدای جایزه در سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

ماده ۷- نوع و میزان جایزه

جایزه شامل: تندیس، لوح تقدیر و هدیه ویژه است که به منتخبان بخش‌های مختلف مسابقه و از جمله مدیر(ان) اقامتگاه(های) بومگردی برگزیده تعلق می‌گیرد.

تبصره ۸- بخش‌های مسابقه، میزان و نوع جایزه در هر دوره توسط هیات امنا تعیین و اعلام می‌شود.

تبصره ۹- هیات امنا می‌تواند از مشارکت و حمایت نهادهای دولتی یا خصوصی استفاده کند به شرطی که این نهاد از سرمایه‌گذاران یا مدیران اقامتگاه‌های کاندید در بخش هیات داوران، نباشند.

تبصره ۱۰- در صورتیکه هر یک از اعضای هیات امنا یا کمیته داوری در مدیریت یا سرمایه‌گذاری یک یا چند اقامتگاه مشارکت داشته باشند، اقامتگاه آنها تنها می‌تواند در بخش «اقامتگاه منتخب گردشگران» شرکت کند.

ماده ۸- تصویب اساسنامه

نسخه ۱.۰ این اساسنامه در یک مقدمه، ۸ ماده و ۹ تبصره در جلسه ۱ مورخ ۲۴/۱۱/۹۸ به تصویب هیات امنای جایزه بومگردی سیدهاشم رسید.

نسخه ۲.۱ این اساسنامه در یک مقدمه، ۸ ماده و ۱۰ تبصره در جلسه ۲ مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۰ به تصویب هیات امنای جایزه بومگردی سیدهاشم رسید.

 

 فایل اساسنامه را می‌توانید اینجا دانلود کنید.

اقامتگاه بوم گردی اقامتگاه بومگردی جایزه بومگردی سیدهاشم جایزه سید هاشم مهمان نوازی