دوره‌های جایزه بومگردی سیدهاشم


اولین دوره جایزه بومگردی سیدهاشم با محوریت مهمان نوازی ایرانی در سال ۱۴۰۱برگزار می‌شود.

قرار بود اولین دوره جایزه بومگردی سیدهاشم در تابستان ۱۳۹۹ برگزار ‌شود، اما به دلیل شیوع بیماری همه‌گیر کرونا در دنیا و نیمه تعطیل شدن بیشتر کسب و کارها و از رونق افتادن گردشگری، در طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰،‌ هیات امنای جایزه تصمیم بر آن گرفت تا این جایزه را در نخستین زمان ممکن پس از این دوران تاریخی و سخت برگزار کند. بنابراین نخستین دوره جایزه بومگردی سید‌هاشم با محوریت مهمان نوازی ایرانی در تیرماه ۱۴۰۱ در دو بخش منتخب گردشگران و بخش منتخب داوران برگزار خواهد شد.  

اقامتگاه اقامتگاه بوم گردی بومگردی جایزه جایزه بومگردی سیدهاشم جایزه سید هاشم سید هاشم طباطبایی مهمان‌نوازی مهمان نوازی