توصیف اقامتگاه بومگردی ساباط


تجربه اقامت در اقامتگاه بومگردی ساباط از مجموعه اقامتگاه‌های روستای اصفهک را می‌توانید در سفر به طبس داشته باشید، با غذاهای بومی و دستپخت زنان روستا

تجربه اقامت در اقامتگاه بومگردی ساباط از مجموعه اقامتگاه‌های روستای اصفهک را می‌توانید در سفر به طبس داشته باشید، با غذاهای بومی و دستپخت زنان روستا 

اقامتگاه ساباط،‌ در بافت قدیم روستای اصفهک قرار دارد. بافت قدیم روستای اصفهک مانند سایر روستاهای منطقه، پس از زلزله طبس تخلیه و متروکه شده بود. هم‌اکنون این بافت ارزشمند به همت جوانان روستا دوباره، زنده سازی شده و به مدد گردشگران زندگی به آن بازگشته است.

 


شهرهای مرتبط