توصیف کاخ سلطنتی (کاخ موزه)کاخ شهر گرگان پس از مرمت به کاخ موزه گرگان تبدیل شد؛ این بنا در دو طبقه به سبک اروپایی در سال ۱۳۱۷ هجری شمسی به دستور رضاخان در کنار مجموعه‌ای از ساختمان‌های اداری ساخت شده است.

کاخ موزه گرگان به عنوان بیست و چهارمین موزه کشور و نخستین موزه شمال کشور مطرح بوده که در سال ۱۳۳۶ به ثبت ملی رسید.

منبع: سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان گلستان

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بافت تاریخی بومگردی بومگردی توریسم کاخ سلطنتی (کاخ موزه) گردشگری گرگان گلستان موزه

شهرهای مرتبط