توصیف اقامتگاه ریواساقامتگاه ريواس يک خانه باغ روستايی است که سعی كرده است با فضای سنتی بومی اقامتگاه، پخت غذای خانگی و محلی و سرو غذا با نان محلی شهربابک، پذيرايی چای با طعم‌های گياهی، امکان خريد سوغات محلی و صنايع دستی بومی در اقامتگاه و بازی کودکان در فضای طبيعی و آرامش و سكوت شبانه روستا، اقامتی خاطره انگيز را برای مهمانان رقم بزند.

مسیر دسترسی:

- از سمت جاده سيرجان به شهربابک:۵  کيلومتری شهربابک، نرسيده به پليس راه شهربابک، فرعی سمت چپ، ورودی كنار مجتمع پذيرايی هما، مستقيم تا چهار كوچه، كوچه سمت چپ، مستقيم تا چهار كوچه بعدی. نبش چهار كوچه.

- از سمت جاده کرمان به شهربابک: بعد از بهشت زهرا، عبور از روی پل ميمند باستان، به سمت جاده سيرجان، بعد از پليس راه، سومين فرعی سمت راست، ورودی كنار مجتمع پذيرايی هما، مستقيم تا چهار كوچه، كوچه سمت چپ، مستقيم تا چهار كوچه بعدی. نبش چهار كوچه.

- از سمت جاده يزد به شهربابک: به سمت جاده شهربابک - سيرجان، عبور از زير پل ميمند باستان،۵ کيلومترمستقيم به سمت سيرجان، بعد از پليس راه، سومين فرعی سمت راست، ورودی كنار مجتمع پذيرايی هما، مستقيم تا چهار كوچه، كوچه سمت چپ، مستقيم تا چهار كوچه بعدی. نبش چهار كوچه.

اقامت اقامتگاه اقامتگاه بوم گردی اقامتگاه بومگردی اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی توریسم ریواس سفر سفر شهربابک طبیعت طبیعت گردی غذا فرهنگ کرمان گردشگر گردشگری گردشگری پایدار

شهرهای مرتبط