مسجد جامع رقه


این مسجد در جنوب غربی شهر بشرویه و در فاصله ۱۰۰ متری شمال شرق روستای رقه واقع شده است

این مسجد در ۱۸ کیلومتری جنوب غربی شهر بشرویه  و در فاصله ۱۰۰ متری شمال شرق روستای رقه واقع شده است.

بخش‌های زیادی از آن در دوره ایلخانی ساخته شده است. اما بنای اصلی مسجد مرتبط با اوایل دوره اسلامی و همان مسجدی است که ناصر خسرو در سفرنامه‌ اش از آن یاد کرده و ایوان رفیع آن را متذکر شده است.

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بشرویه بومگردی توریسم خراسان جنوبی رقه فرهنگ گردشگری

شهرهای مرتبط