توصیف اقامتگاه بومگردی ارگ رادکانارگ رادکان با قدمتی صد ساله دارای دو حیات اندرونی و بیرونی است، در حیات اندرونی اصطبل و کبوترخانه و یک حوض کوچک قرار دارد و حیات بیرونی که شامل اتاق های شاه‌نشین (مجهز به سرویس بهداشتی) و اتاق‌های تابستانه، موزه، چایخانه و شربت‌خانه در نیم طبقه دوم و حوض بزرگ آب است.

معماری درون آن تنها بازمانده خانه‌های قدیمی در منطقه است. درب چوبی، حوض ماهی، گل‌های شمع‌دانی، تخت‌های مفروش برای استراحت و لذت بردن از فضا، پرواز کبوتران سبک بال، عطر کاه‌گل، رخت‌خواب پیچ‌های گوشه اتاق، پشتی، اجاق و کرسی در کنار مهرورزی ایرانی خاطره‌ای فراموش نشدنی را به همراه دارد.

ارگ رادکان اقامت اقامتگاه اقامتگاه بوم گردی اقامتگاه بومگردی اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی بومگردی توریسم خراسان رضوی رادکان فرهنگ قوچان گردشگر گردشگری

شهرهای مرتبط