توصیف روستای قلعه بالا


روستای هدف گردشگری قلعه بالا در استان سمنان و در منطقه حفاظت شده خارتوران قرار دارد. مقصدی مهم برای گردشگران، بومگردان، طبیعت‌گردان در کویر مرکزی ایران

روستای هدف گردشگری قلعه بالا در استان سمنان و در منطقه حفاظت شده خارتوران قرار دارد. این روستا مقصدی مهم برای گردشگران، بومگردان، طبیعت‌گردان در کویر مرکزی ایران است.

وقتی در استان سمنان، از شهرستان شاهرود به سمت مشهد بروید، در سه‌راهی بیارجمند به سمت جنوب بپیچید. ۲۰ کیلومتر که از جاده بیارجمند بگذریم به روستای خوش آب و هوا و پلکانی قلعه بالا می‌رسیم که در محاصره کوه‌های بلند قرار گرفته، ورودی روستا پوشیده شده از درختان میوه که از دیدن آن به وجد می‌آییم. گاهی نیز مردم زحمتکش روستا را می‌بینیم که مشغول رسیدگی به باغ‌ها یا جمع‌‌‌آوری محصولات خود هستند.

بیارجمند خارتوران سمنان شاهرود طبیعت گردی قلعه بالا کویر کویرنوردی گردشگری

شهرهای مرتبط


روستاهای مرتبط