توصیف چشمه آبگرم پهن‌لو


این چشمه آبگرم در شمالی‌ترین نقطه شهر سرعین واقع شده است

این چشمه آبگرم در شمالی‌ترین نقطه شهر سرعین  واقع شده است چشمه پهن‌لو از چشمه‌های دایمی و جوشان است و حالت نیمه اسیدی دارد.

از خصوصیات آب چشمه پهن‌لو می‌توان به: سبز رنگ بودن و در ردیف آبهای کلرو بی‌کربنات سدیم قرار داشتنش اشاره کرد.

خاصیت درمانی این چشمه: تسکین دردهای مفصلی و اعصاب است.

منابع:

www.sobhanehonline.com

www.library.tebyan.net 

آبگرم اردبیل اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی توریسم چشمه آبگرم پهن‌لو سرعین طبیعت طبیعت گردی گردشگری

شهرهای مرتبط