توصیف دریاچه پریشان


پریشان (فامور) یکی از بزرگ‌ترین دریاچه‌های آب شیرین ایران و خاورمیانه بوده است

یکی از بزرگ‌ترین دریاچه‌های آب شیرین ایران و خاورمیانه است و به نام­‌های فامور و مور هم آن را می‌شناسند. متاسفانه قسمت‌های زیادی از این دریاچه خشک شده است. مساحت این دریاچه ۴۳۰۰ هکتار است. این منطقه جز منطقه محافظت شده محسوب می‌شود.

چهار گونه­ ماهی بومی در این دریاچه زندگی می‌‌کند: ماهی زردک، ماهی سرخه، پرک و مارماهی. کم شدن آب این دریاچه باعث شده است گونه‌های زیادی از ماهی‌ها و لاک‌پشت‌ها از بین بروند. سوزاندن نیزارهای اطراف به علت ساختن جاده یکی از بزرگ‌ترین دلایل از بین رفتن این دریاچه است.

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی دریاچه پریشان طبیعت طبیعت گردی فارس کازرون گردشگری منطقه حفاظت شده

شهرهای مرتبط