توصیف اقامتگاه بومگردی خانه طبیعتروستای خرقان در فاصله ۳۵ کیلومتری شاهرود (محور آزاد شهر) محل تولد و مدفن عارف مشهور شیخ ابوالحسن خرقانی است و ۱۵ کیلومتر تا جنگل ابر فاصله دارد. مالک آن راهنمای مجاز طبیعت گردی است (مجتبی ادیب زاده ).

ظرفیت اقامتگاه خانه طبیعت تا دو خانواده حداکثر ۸ نفره است.

اقامت اقامتگاه اقامتگاه بوم گردی اقامتگاه بومگردی اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی بومگردی توریسم خانه طبیعت خرقان سفر سفر سمنان شاهرود طبیعت طبیعت گردی گردشگر گردشگری گردشگری پایدار

شهرهای مرتبط