توصیف چشمه آبگرم ماستخور


چشمه ماستخور در روستای ماستخور، ۵ کیلومتری شهر رودبار در غرب سد منجیل قرار گرفته است.

چشمه ماستخور در روستای ماستخور، ۵ کیلومتری شهر رودبار  در غرب سد منجیل قرار گرفته است.

اهالی این روستا آب چشمه را که در زمان جوشیدن از دل زمین گرم و جوشان است به خزینه‌هایی هدایت می‌کنند و از آب چشمه برای استحمام استفاده می‌کنند و معتقدند آب چشمه برای درمان بیماری‌هایی مانند: رماتیسم و بیماریهای استخوانی مفید است.

منابع:

www.seeiran.ir

آبگرم اکوتوریسم ایران ایرانگردی رودبار طبیعت طبیعت گردی گردشگری گیلان ماستخور

شهرهای مرتبط