گروه خوشه‌سار بومگردی


گروه اقامتگاه‌های بومگردی خوشه‌سار بومگردی، از بانیان تاسیس اقامتگاه‌های بومگردی در ایران هستند

گروهی از فعالان گردشگری بومی ايران، كه تجربه زندگی بومی را در ميان اقوام مختلف برای گردشگران پديد می‌آوردند، گرد هم آمده و با راه‌اندازی يك شبكه سراسری در ايران، گردشگری بومی را برای مردم سرتاسر جهان به ارمغان آورده‌اند. این گروه، از بانیان تاسیس اقامتگاه‌های بومگردی در ایران هستند. 

اين گروه با يك هدف مشترك دور هم جمع شده‌اند و آن ايجاد اقامت در مکان‌هايی که معماری‌اش با محيط سازگار است، نوشيدنی‌ها و خوردنی‌ها سنتی و محلی بوده، صنايع دستی همان منطقه معرفی ‌شده و به فروش می‌رسد، بازديد‌ها به طريق محلی صورت گرفته و حتی بازی‌های محلی و سنتی با حضور گردشگران اجرا ‌می‌شود.

این شبکه از اقامتگاه‌های بوم‌گردی به نام خوشه‌سار بومی معروف بوده و در چارچوب استانداردهای این شبکه فعالیت می‌کنند.

برخی اقامتگاه‌های عضو این گروه عبارتند از: نورخونه ،چاپاکر ورزنه ،خونه نقلی، رضوانیان و دوست ،کلبه آقامیر ،بارانداز ،خانه برزک  و آتشونی .

اقامت اقامتگاه اقامتگاه بومگردی بوم گردی بومی خوشه‌سار

اقامتگاه بومگردی


شهرهای مرتبط