توصیف دره کال سر در


در کویر طبس و روستای خرو قرار دارد. اختلاف ارتفاع، از بالای دره تا کف دره ۶۰ تا ۷۰ متر است

این دره در کویر طبس و در روستای خرو قرار گرفته است.

چشمه مرتضی علی و طاق شاه عباسی در این دره قرار گرفته‌‌اند. عرض قسمت ورودی دره بسیار عریض‌تر بوده، اما در بخش بالاتر از دره، طی حرکت در مسیر رودخانه حرکت عرض دره کم می‌شود. حتی در بعضی از نقاط، عرض کف دره به ۱.۵ تا ۲۷ متر می‌رسد. در نقاط مختلف دره تفاوت ارتفاع بالایی وجود دارد. اختلاف ارتفاع از بالای دره چیزی حدود ۶۰ تا ۷۰ متر است.

اشکال فراوان و حفره‌های متفاوتی به خاطر جریان بالا رونده آب، در دیواره رودخانه ساخته شده است. این دره در دشتی صاف و هموار قرار گرفته است، به طوری که اگر شما در دشت راه بروید تا به طور کامل به آن نزدیک نشوید، نمی‌توانید آن را ببینید و دره به طور ناگهانی با اختلاف ارتفاع خود را نشان می‌دهد.

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی توریسم خراسان جنوبی خرو طبس طبیعت طبیعت گردی کال سر در گردشگری

شهرهای مرتبط