توصیف مسجد امام سمنان


یادگار دوران قاجار و نمونه کاملی از مساجد چهار ایوانی است

مسجد امام در مرکز شهر سمنان واقع شده است و نمونه کاملی از مساجد چهار ایوانی و معروف معماری دوره قاجار می‌باشد. این بنا به فرمان فتحعلی شاه قاجار احداث شده است. مسجد امام دارای ۳ ورودی می‌باشد و یک دالان که در ضلع شمال غربی مسجد می‌باشد که به تکیه پهنه ختم می‌شود.

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی توریسم سمنان گردشگری مسجد مسجد امام

شهرهای مرتبط