چطور برویم طبس؟


راهنمای رفتن به طبس از سایر شهرها

 

safirrail.ir

raja.ir

تهران: یک روز در میان (حدود ۱۵ ساعت طول می‌کشد

مشهد: روزانه چندین قطار (حدود ۶ ساعت طول می‌کشد)

tabas.airport.ir 

فرودگاه طبس؛ 

پروازهای محدودی در هفته از تهران به طبس وجود دارد.

payaneh.ir

safar724.com

تهران: روزانه چند اتوبوس (حدود ۱۲ ساعت طول می‌کشد)

مشهد: روزانه چند اتوبوس (حدود ۷ ساعت طول می‌کشد)

اتوبوس ایران ایرانگردی بانی بانی‌بوم بانی بوم توریسم حمل و نقل حمل و نقل عمومی خراسان خراسان جنوبی سفر سفر طبس قطار مسافرت هواپیما

شهرهای مرتبط