چطور برویم کنگ؟


چطور برویم کنگ روستای پلکانی نزدیک مشهد در استان خراسان رضوی

ایستگاه راه آهن ندارد.

خودرو شخصی

از جاده کمربندی مشهد وارد جاده کمربندی امام خمینی طرقبه می‌شوید و بعد از طی مسافتی از مسیر سد چالیدره وارد جاده نغندر به کنگ می‌شوید. انتهای جاده به روستای کنگ می‌رسید.

حمل و نقل عمومی

نزدیک‌ترین ترمینال به کنگ، پایانه مسافربری وکیل آباد مشهد (پایانه قطار شهری و اتوبوس) است. هر روز حداقل ۵ اتوبوس مسافربری مسافران را از مشهد به کنگ و بالعکس جابجا می‌کند. 


شهرهای مرتبط


روستاهای مرتبط