چطور بریم دره چهارده؟


چطور برویم روستای چهارده نزدیک بیرجند در استان خراسان جنوبی

برای رفتن به روستای چهارده، ابتدا باید به شهر بیرجند  بروید، از آنجا اقدام به رفتن به چهارده کنید.

ماشین خطی برای رفتن به این روستا وجود ندارد، و یا ازماشین شخصی و یا ماشین دربست برای رفتن به این روستا استفاده کنید. 

برای رفتن به روستا، از انتهای بلوار معلم در شهر بیرجند وارد جاده‌ای خاکی که به سمت کوه می‌رود بشوید. تنها پس از ۱۵ دقیقه رانندگی به روستاهای چهارده پایین و سپس چهارده بالا می‌رسید. 


شهرهای مرتبط


روستاهای مرتبط