چطور برویم بیرجند؟


چطور برویم بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی

 

safirrail.ir

raja.ir

ایستگاه راه آهن ندارد

از آنجا که بیرجند هنوز در مسیر ریلی کشور قرار ندارد، اگر مایلید از قطار استفاده کنید، باید به مقصد یکی از شهرهای تربت حیدریه، خواف، یا طبس بلیت تهیه نمایید. ما تربت حیدریه را توصیه می‌کنیم، چون هر دو قطار خواف و طبس از این ایستگاه می‌گذرند زمان سفر تا این ایستگاه کمتر است و  هر روز قطار به این مقصد از تهران وجود دارد.

birjand.airport.ir 

فرودگاه بین المللی بیرجند؛ XBJ

پروازهای محدودی از چند شهر مانند تهران، مشهد، یزد و ... به بیرجند وجود دارد.

payaneh.ir

safar724.com

تهران: روزانه چند اتوبوس (حدود ۱۷ ساعت طول می‌کشد)

مشهد: روزانه چند اتوبوس (حدود ۷ ساعت طول می‌کشد)

زاهدان: روزانه چند اتوبوس (حدود ۷ ساعت طول می‌کشد)

شهرها و مراکز استان‌های نزدیک: حداقل روزی یک اتوبوس

اتوبوس اکوتوریسم ایران بانی بانی‌بوم بانی بوم بیرجند توریسم حمل و نقل حمل و نقل عمومی خراسان جنوبی سفر سفر قطار گردشگری مسافر مسافرت هواپیما

شهرهای مرتبط