توصیف سایت تاریخی ویگل


محوطه‌ای تاریخی که قدمتش به دوران ساسانیان، صدر اسلام و سلجوقیان می‌رسد

محوطه تاریخی ویگل در ۲ کیلومتری شهر آران و بیدگل قرار دارد، مجموعه آثار این قسمت متعلق به دوران‌های مختلفی مانند دوره ساسانیان، صدراسلام، قرون میانه اسلامی و اوایل دوره سلجوقی می‌باشد. در حال حاضر شن‌های روان، بخش اعظم این محوطه را در زیر خاک مدفون کرده است. به طوری که بین دو قلعه غربی و شرقی که به فاصله ۵۵۰ متری از یکدیگر قرار دارند نشانه‌هایی از وجود آثار معماری می‌توان مشاهده کرد که نمایانگر وجود شهری بزرگ در دوران اسلامی با دو کانون قلعه‌های غربی و شرقی می‌باشد.

آران و بیدگل اصفهان اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی توریسم سایت ویگل کاشان گردشگری

شهرهای مرتبط