توصیف مسجد جامع هندوالان


این مسجد مربوط به دوره تیموریان است و در استان خراسان جنوبی، روستای هندوالان واقع شده است

مسجد باشکوه هندوالان مربوط به دوره تیموریان است و در استان خراسان جنوبی  و روستای هندوالان واقع شده است. مهم‌ترین عناصر معماری آن سر در ورودی، صحن، گنبدخانه، شبستان ستون‌دار و محراب است. گنبدخانه مرکزی با استفاده از فیل‌پوش‌ها و با مهارت بر روی فضای چهار ضلعی قرار گرفته است. شبستان ستون‌دار در دو طرف گنبدخانه واقع شده و به وسیله طاق و تویزه به شیوه چهار ترک اجرا شده است.

بنا از نظر تزیینات آجری بسیار متنوع بوده و این تزیینات شامل: فیل‌پوش‌ها، گوشواره‌ها، قاب‌های گچی، رسمی‌بندی محراب‌ها و نحوه آجرچینی گنبدها است. این اثر تاریخی در دوره شاهرخ تیموری در حدود سال ۸۵۰ هجری قمری ساخته شده است.

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی توریسم خراسان جنوبی فرهنگ گردشگری مسجد هندوالان

شهرهای مرتبط