توصیف مدرسه هدایت


اولین مدرسه‌ای که در شهر نهبندان ساخته شده است

اولین مدرسه ساخته شده در شهر نهبندان مدرسه هدایت است، که در سال ۱۳۰۷ ساخته شده است. معماری این بنا نشان دهنده معماری دوران پهلوی است. مهم‌ترین ویژگی این بنا اصل قرینه‌سازی در آن است به گونه‌ای که با ایجاد یک محور با جهت شمال شرق، جنوب غربی عناصر معماری به صورت قرینه در دو طرف این محور ایجاد شده است. بنا در دو ضلع جنوب غربی و شمال شرقی دارای دو ایوان ستون‌دار است. هر کدام از ایوان‌ها با چهار ستون چهار ضلعی به داخل بنا امتداد می‌یابند. این بنا از لحاظ نوع مصالح استفاده شده و نحوه پوشش اتاق‌ها بر اساس معماری ایرانی و از لحاظ نقشه و عدم برخورداری از فضاهای معماری ایرانی از قبیل هشتی، دهلیز، سر در ورودی، حجره‌های اطراف حیاط و... بر اساس معماری اروپایی شکل گرفته است و بطور کلی مانند: معماری غربی به شیوه برونگرایی ساخته شده است.

این بنا، در محل میدان عاشوراخانه قرار گرفته و در تاریخ ۵ آذر ۱۳۸۰،‌ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران، به ثبت رسیده است.

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی توریسم خراسان جنوبی فرهنگ گردشگری مدرسه هدایت نهبندان

شهرهای مرتبط