توصیف آرامگاه حکیم نزاری


حکیم نزاری شاعر سده هفتم هجری و از پیروان فرقه اسماعیلیه است

آرامگاه سعدالدین نزاری قهستانی، ملقب به حکیم نزاری، سراینده و شاعر سده هفتم هجری، و یکی از پیروان فرقه اسماعیلیه، واقع در بافت قدیم شهر بیرجند ، یکی از محل‌های بازدید عرفا و صوفیان است. جامی سخنسرای پارسی بر این باور است که حافظ برخی اشعارش را تحت تاثیر این شاعر و حکیم خراسانی سروده است. 

آرامگاه اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی بیرجند توریسم حکیم نزاری خراسان جنوبی فرهنگ گردشگری

شهرهای مرتبط