توصیف شهر گرگان


جاذبه‌های تاریخی و طبیعی فراوانی در شهر گرگان، مرکز استان گلستان وجود دارد

شهری با آب و هوای معتدل و گرم که در آن می‌توان جنگل، کوه، جلگه و دشت، بیابان و تالاب را مشاهده کرد. این شهر مرکز استان گلستان است. دانه‌های روغنی و گندم و جو در اطراف گرگان کشت می‌شوند. بافتی تاریخی گرگان، با ارزش و دارای سبک معماری خاصی است  که وسیع‌ترین بافت تاریخی در شمال محسوب می‌شود. این بافت تاریخی محله‌های زیادی داشته و هر محله برای خود مسجد،‌ تکیه، مدرسه، آب‌انبار و بازار داشته است، که کم و بیش تا امروز شکل خود را حفظ کرده‌اند و به نظر می‌رسد محله میدان از همه قدیمی‌تر باشد،‌ در حال حاضر خانه‌های خاندان باقری و خانه تقوی مرمت شده و معماری خود را از دست نداده است،‌ بیشتر اماکن در بافت تاریخی متاسفانه خراب شده‌اند. 

گوشه گوشه این شهر پر است از جاذبه‌های طبیعی، که از آن‌ جمله می‌توان جنگل‌های نوده‌نمک، گناره، ناهارخوران، هزارپیچ، آبشار زیارت، توکستان و... را نام برد. 

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی توریسم طبیعت طبیعت گردی گردشگری گرگان گلستان

شهرهای مرتبط