توصیف گل‌فشان نفت لیجهگل‌‌فشان نفت لیجه در ۱۵ کیلومتری شمال شرقی شهرستان گمیشان به سوی مرز ترکمنستان قرار دارد. مخروط نفت لیجه کم ارتفاع با شیبی ملایم است و دریاچه‌ای لوبیا شکل در دهانه مخروط دارد.

منبع: سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان گلستان

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بندرترکمن بومگردی بومگردی توریسم طبیعت طبیعت گردی گردشگری گلستان گل‌فشان نفت لیجه

شهرهای مرتبط