تبلیغ در بانی

توصیف گل‌فشان نفت لیجهگل‌‌فشان نفت لیجه در ۱۵ کیلومتری شمال شرقی شهرستان گمیشان به سوی مرز ترکمنستان قرار دارد. مخروط نفت لیجه کم ارتفاع با شیبی ملایم است و دریاچه‌ای لوبیا شکل در دهانه مخروط دارد.

منبع: سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان گلستان

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بندرترکمن بومگردی بومگردی توریسم طبیعت طبیعت گردی گردشگری گلستان گل‌فشان نفت لیجه

شهرهای مرتبط