نشست‌ بیستم از کوره‌ راه تا شاهراه


بیستمین نشست از سری نشست‌های از کوره راه تا شاهراه - همراه محسن ادیب

نشست بیستم، از سری نشست‌های از کوره راه تا شاهراه 

عنوان: زمین گردشگری و بوم‌گردی بیابانی وکویری در ایران

پژوهشگر: محسن ادیب (پژوهشگر و مدیر وب سایت کویرها و بیابان‌های ایران)

نشانی: تهران، خیابان ستارخان، ابتدای خیابان باقرخان، پلاک ۱۱۴، واحد ۳.

برای شرکت و ثبت نام در این نشست، مبلغ ۳۰۰ هزار ریال به شماره کارت: ۶۰۳۷۷۰۱۶۵۱۰۸۹۷۶۲ به نام آرش نورآقایی واریز کرده و رسید را به شماره ۰۹۳۰۸۵۷۶۳۵۸ توسط تلگرام ارسال فرمایید.

 

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بوم گردی بومگردی بومگردی تهران توریسم گیلگمش

شهرهای مرتبط