توصیف چشمه آبگرم گنو


چشمه آبگرم گنو در ۳۴ کیلومتری بندرعباس در کنار جاده بندرعباس به سیرجان قرار گرفته است.

چشمه آبگرم گنو در ۳۴ کیلومتری بندرعباس  در کنار جاده بندرعباس به سیرجان قرار گرفته است.

این چشمه در دره‌ای قرار گرفته که کوه گنو از شمال و جنوب آنرا احاطه کرده است. آب چشمه گنو از آب‌های گوگردی جوشان است.

چشمه آبگرم گنو در منطقه حفاظت شده گنو قرار دارد و از نظر امکانات رفاهی و تفریحی مناسبی برای گردشگری برخوردار است، وجود دو استخر مجزا برای زنان و مردان، اقامتگاه، رستوران، مرکز آب درمانی و ... . 

منابع:

www.anobanini.net

آبگرم اکوتوریسم ایران ایرانگردی بندرعباس طبیعت طبیعت گردی گردشگری منطقه حفاظت شده هرمزگان

شهرهای مرتبط