خوراک‌های اقامتگاه بومگردی گته گلی خانهکوکو سیب‌زمینی

سبزی پلو با ماهی

میرزا قاسمی

کوفته

فسنجان

کشک و بادمجان

 

 

 

 

خورش قیمه با سیب‌زمینی

 

 

 

اقامت اقامتگاه اقامتگاه بوم گردی اقامتگاه بومگردی اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی بومگردی بومگردی توریسم خوراک رامسر غذا فرهنگ گالش محله گته گلی خانه گردشگر گردشگری مازندران

شهرهای مرتبط