همجوشی شیشه


همجوشی شیشه، یکی از تکنیک‌های شیشه‌گری است که از نرم شدن شیشه و اتصال آن به یکدیگر درست می‌شود

نرم شدن شیشه در کوره‌ برقی و اتصال آن‌ها به یکدیگر را همجوشی شیشه می‌گویند که یکی از تکنیک‌های شیشه گری است. این هنر در ایران از قدیم رواج داشته است. در تکنیک هم‌جوشی شیشه، شیشه به دمای ذوب نمی‌رسد و فقط نرم می‌شود و همین نرم شدن انعطافی را به شیشه برای چسبانده شدن می‌دهد و هنرمند می‌تواند فرم‌ها و تصاویر مورد نظر خود را بسازد. انواع شیشه‌های رنگی، شیشه‌های بافت‌دار و انواع رنگ‌ها موادی هستند که می‌تواند در زیبایی این محصول موثر باشد.

این تکنیک که به شیشه فیوز معروف است، در حال حاضر در شهرهای تهران  و قم از رواج بیشتری برخوردار است و کارگاه‌های متعددی در این شهرها برای این کار برقرار است.

ایران تهران شیشه‌گری صنایع دستی قم همجوشی شیشه

شهرهایی که صنعت همجوشی شیشه در آن‌ها رواج دارد