تبلیغ در بانی

بایدهای اقامتگاه بومگردی


اقامتگاه بومگردی، راهکاری برای توسعه گردشگری پایدارو کمک به توانمندسازی جوامع بومی است

یک اقامتگاه بومگردی باید خصوصیات زیر را داشته باشد. برخی از این خصوصیات اجباری و برخی اختیاری هستند:

  • در یک محیط طبیعی یا روستایی با فاصله اندکی از محیط طبیعی قرار گرفته باشد و خیلی متاثر از صدا، ترافیک یا آلودگی شهر نباشد.
  • کوچک باشد و به صورت معمول کمتر از ۳۰ اتاق داشته باشد.
  • راهکارهایی برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و تخریب آن به کار گیرد.
  • از منابع انرژی‌ پاک برای تامین انرژی اقامتگاه استفاده می‌کند.
  • راهکارهایی برای کاهش مصرف آب به کار گیرد.
  • از راهنماهای بومی آموزش دیده یا آگاه به دانش بومی منطقه استفاده کند.
  • با استفاده از کتاب، پوستر، نقشه، عکس یا .. گردشگران را با زیست بوم خود آشنا کند.
  • مردم بومی را برای حفاظت از زیست بوم آموزش می‌دهد.
  • به گردشگران، کارکنان و مردم بومی اهمیت برخورداری از اکوسیستم سالم را آموزش دهد و بر این امر تاکید ورزد که می‌توان بدون ایجاد اثر مخرب، از اکوسیستم بهره گرفت.
  • با بهره‌گیری از بومگردی در اقتصاد محلی مشارکت کند. جامعه محلی و گردشگران را نیز آموزش دهد که استفاده از بومگردی می‌تواند منجر به توسعه پایدار شود و اثر ماندگارتری بر توسعه اقتصادی منطقه نسبت به سایر روش‌های گردشگری دارد. 

 

اقامتگاه اقامتگاه بومگردی ایران بومگردی توسعه پایدار سفر سفر گردشگری گشت

اقامتگاه بومگردی