توصیف اکو کمپ دورنا


آشنایی با فرهنگ ایل شاهسون، کوچ عشایر، گردشگری ورزشی، بازدید از طبیعت زیبا روستای دیزو و چشمه‌های آب معدنی منطقه در اکو کمپ دورنا برای گردشگران و بومگردان

اکو کمپ دورنا؛ موقعیت آشنایی با فرهنگ ایل شاهسون، دیدن مناظر زیبای کوچ عشایر، گردشگری ورزشی، بازدید از طبیعت زیبا و بکر روستای دیزو و چشمه‌های آب معدنی منطقه را برای میهمانان خود فراهم می‌کند.

 

 

اردبیل اقامتگاه اکوتوریسم اکو کمپ دورنا ایران ایرانگردی بومگردی توریسم دیزو طبیعت طبیعت گردی گردشگری مشگین شهر

شهرهای مرتبط