توصیف کاروانسرای دیرگچین


این کاروانسرا در ۸۰ کیلومتری شهر قم قرار گرفته است

کاروانسرا دیر گچین در ۸۰ کیلومتری شهر قم قرار گرفته است.

این کاروانسرا با نام‌‌های: دژ کردشیر، دیرالجص، قصرالجص، قصرگچ، قلعه دیر  و قلعه دیر کاج نیز خوانده شده است.

وسعت این مکان ۱۲ هزار مترمربع است، بنای اصلی حدود ۸ هزار مترمربع است. به دلیل قدمت این کاروانسرا آن را مادر کاروانسراهای ایران می‌دانند، یک دلیل از دلایلی که این کاروانسرا مادر کاروانسراهای ایران نام گرفته است توجه به برطرف کردن نیازهای مسافرها در این کارونسرا بوده است.

این کاروانسرا دارای ۴۳ حجره، ایوان شاه نشین، حیاط خلوت، منظر شاهی، توالت عمومی، حمام و مسجد است. بنای اصلی دارای در ۴ گوشه دارای ۴ طاق نماست. دیر گچین در دوره ساسانی ساخته شده است اما، ساختمان در دوران صفوی تکمیل شده است.

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بوم گردی بومگردی توریسم قم کاروانسرا کاروانسرای دیر گچین گردشگری

شهرهای مرتبط