توصیف روستای دستگرد


دستگرد، در قسمت شرق بیرجند قرار دارد و دارای مزرعه‌های نرگس بسیاری است

روستای دستگرد در ۱۸ کیلومتری مکان مشخص نشده است واقع شده است. دستگرد هم مانند دیگر مناطق همجوار کویر دارای آب و هوای کویری است، آب این روستا از طریق تانکرهای آب تامین می‌شود چون آب‌ قنات روستا بر اثر بارش کم و بالا بودن میزان املاح آن قابل مصرف نیست.

در دستگرد بیشتر ساکنین به کشت زعفران و گل نرگس مشغول هستند چون این دو گونه گیاه نیاز کمی به آب دارند.

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی توریسم خراسان جنوبی خوسف دستگرد گردشگری نرگس

شهرهای مرتبط


روستاهای مرتبط