اهداف دستافرید


با خرید صنایع دستی از دستافرید، به پایداری اقتصاد جامعه محلی کمک خواهید کرد.

تغییرات اقلیم و سایر آسیب های وارد شده به محیط زیست، از بزرگترین دغدغه‌های بشر در هزاره سوم است. حل این معضل نیازمند همکاری دولت‌ها، سمن‌ها و جوامع محلی برای اجرای توسعه پایدار در همه جوانب آن است. 

از آنجا که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، نقش آنان را در نیل به توسعه پایدار نمی‌توان نادیده گرفت.

دستافرید چه می‌کند؟

دستافرید برای کمک به تولید و فروش محصولات دستی، خانگی و صنایع دستی توسط تولیدکنندگان روستایی و عشایری ایجاد شده است. در دستافرید هدف تولید محصولات با کیفیت و توجه حفظ اصالت و ایجاد بازار برای این محصولات است. هدف اصلی پروژه حاضر تولید محصولات دستی با کیفیت در جوامع  روستایی و عشایری برای ایجاد یک اقتصاد پایدار در این جوامع است. 

محصولات دستافرید، شامل صنایع دستی، محصولات دستی و خانگی است که به شیوه‌های مختلفی در دستافرید تولید و عرضه می‌شوند. 

انواع فعالیت‌های دستافرید

برخی از محصولات از تولید کنندگان خریداری می‌شوند و برای عرضه در فروشگاه‌ها، سایت و شبکه‌های اجتماعی عرضه می‌شوند.

برخی محصولات با حمایت و پشتیبانی دستافرید تولید می‌شوند. در این گونه محصولات که به صورت پروژه‌های مشترک تعریف می‌شوند، دستافرید نقش‌های مخحتلفی را ممکن است داشته باشد. از ایده پردازی، طراحی محصول۷ تامین مواد اولیه و سفارش کار. در تمامی مراحل تولید ما د رکنار تولید کننده هستیم و محصول نهایی با نظارت کامل دستافرید تهیه می‌شود. در این گونه محصولات تولیدکنندگان به صورت مستقیم در بشی از سود شریک خواهند بود. 

برخی محصولات توسط تولیدکنندگانی تولید شده‌اند که دسافرید نقش حامی راه‌اندازی کسب و کار آنها را داشته است. در این پروژه ‌ها دستافرید در بخشی از سود محصولات با تولید کننده مشکارکت دارد.

در همه حالات، بخشی از منافع حاصل از فروش محصولات، صرف توسعه پایدار و حفظ محیط زیست در جوامع محلی می‌شود.

فعالیت‌های دستافرید متنوع است و در هر منطقه‌ای با توجه به شرایط منطقه درباره نوع فعالیت‌های تولیدی یا توسعه‌ای تصمیم‌گیری می‌شود. 

شما چگونه می‌توانید ما را یاری کنید؟

شما هم می‌توانید با خرید محصولات از دستافرید، به پایداری اقتصاد جامعه محلی کمک کنید. 

از حمایت‌ها، پیشنهادها و انتقادهای شما استقبال می‌کنیم و راهگشای ما در اهدافی است که آن را دنبال می‌کنیم.

ایرانی توسعه پایدار جامعه محلی دستافرید زنان صنایع دستی محصول خانگی محیط زیست

دستافرید