توصیف اقامتگاه بومگردی سبنیمحیطی آرام، صمیمی و دوست داشتنی؛ تجربه‌ای متفاوت از زندگی با مردم خونگرم روستایی در هوایی پاک و مطبوع 
همراه با طعم بیاد ماندنی غذاهای خوشمزه محلی.
سفر به بکرترین مناطق ایران!!!

اقامت اقامتگاه اقامتگاه بوم گردی اقامتگاه بومگردی اکوتوریسم ایران ایرانگردی بردسکن بوم گردی بومگردی توریسم خراسان رضوی روستا سبنی سفر سفر طبیعت طبیعت گردی کبودان گردشگری گردشگری پایدار

شهرهای مرتبط