پروژه مشترک با چوقچیچوقچی، که از ترکیب دو کلمه «چوق» و «چی» است، ریشه در زندگی عشایری اهورا دارد. اهورا حدود یک سالی می‌شود که دست بر چوب برده و پیکرتراشی را شروع کرده است. محصولات اهورا را می‌توانید در فروشگاه‌های دستافرید ببینید و تهیه کنید. 

دستافرید و جوقچی با همکاری هم چند کار مشترک را با هم شروع کرده‌اند، که ایده‌هایش از جاهای مختلفی می‌آید. 

«لباس‌های محلی و حیوانات بومی ایران»، این کار چندسالی هست که شروع شده اما به دلایل مختلف تولیدش برای دستافرید سخت و گران بود. با کمک چوقچی اکنون کار سریعتر شده است. مدل‌ها توسط دستافرید انتخاب و طراحی می‌شوند، اهورا آنها را برش می‌زند و سپس نقاشی و رنگ‌امیزی می‌شود. در این مجموعه ما از همکاری دو هنرمند و برند کوچک بهره می‌گیریم. 

«هنرمند شو»، کارگاه‌های پیکرتراشی که توسط چوقچی برگزار می‌شود. در ابتدا این مجموعه کارگاه‌ها برای مهمانان «خانه بَرزُک» و اهالی شهر بَرزُک برگزار شد و در حال حاضر به دعوت افراد مختلف در جاهای مختلف برگزار می‌شود. 

«ساز و کار»، که البته به پیشنهاد مهمانان خانه برزک تهیه شد. مهمانانی که در خانه برزک از اهورا پیکرتراشی را یاد می‌گرفتند و دوست داشتند که کار را ادامه دهند و دست‌سازه‌های دیگری نیز بیافرینند. به پیشنهاد خود این افراد بسته‌ای که اکنون «ساز و کار» نام گرفته، شامل ابزارهای مورد نیاز برای تولید محصولات مختلف، درست شد. 

ایران پیکرتر صنایع چوبی صنایع دستی محصول خانگی منبت کاری

دستافرید