توصیف آرامگاه بوذرجمهر قائنی


آرامگاه بزرگمهر قائنی سیاستمدار ادیب و عارف و شاعر اواخر قرن چهارم هجری قمری

حکیم قسیم بن ابراهیم بن منصور معروف به بزرگمهر قائنی (بوذرجمهر قاینی) سیاستمدار، ادیب و عارف و شاعر قرن چهارم و  پنجم هجری قمری است که در دربار سلطان مسعود غزنوی خدمت می‌کرده است. وی به زبان فارسی و عربی شعر می سروده‌ است و قصیده بهاریه او از شهرت خاصی بر خوردار است. مقبره وی در قرن ششم و هفتم هجری بنا نهاده شده است که معماری زیبایی دارد. این بنای آجری به فرم چلیپایی است و بقعه چهار ایوانی آن است که گنبد بر فراز این ایوان‌ها استوار شده است. علاوه بر بنای زیبا، درخت بنه ۷۰۰ ساله‌ای در کنار این مقبره وجود دارد که به زیبایی اثر افزوده است. 

آرامگاه اکوتوریسم ایران ایرانگردی بوذرجمهر قائنی بومگردی توریسم خراسان جنوبی فرهنگ قاین گردشگری

شهرهای مرتبط