توصیف شهر بجنورد


شهر خوش‌آب و هوای بجنورد مرکز استان خراسان‌ شمالی است و در شمال‌شرقی کشور قرار دارد

مرکز استان خراسان شمالی با آب و هوایی کوهستانی که در شمال شرقی کشور ایران قرار دارد. این شهر در میان رشته کوه‌های آلاداغ، کپه‌داغ و رشته کوه البرز واقع است. گندم، جو،‌ پنبه و بسیاری از محصولات دیگر در این شهر کشت می‌شود. 

حوضخانه بجنورد، عمارت مفخم، عمارت آیینه‌خانه مفخم، حسینیه جاجرمی، امام‌زاده اسماعیل و امام‌زاده سیدعباس از بناها و آثار تاریخی شهر بجنورد هستند.

 

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بجنورد بومگردی توریسم خراسان شمالی طبیعت طبیعت گردی گردشگری

شهرهای مرتبط