ارزش‌های بنیادین بانی بوم


هدف گروه بانی، تشویق، تبلیغ و توسعه گردشگری پایدار، احترام به زیست‌بوم و گسترش بومگردی است.

گردشگری برای برقراری صلح، برابری، حفظ محیط زیست و تنوع زیستی

هدف گروه بانی، تشویق، تبلیغ و توسعه گردشگری پایدار، احترام به زیست‌بوم و گسترش بومگردی است. ما بر این اعتقاد هستیم که گردشگری پایدار و حفظ تنوع زیستی، صلح و برابری را به ارمغان می‌آورد. پرتال گروه «بانی بومگردی ایرانیان» یک شبکه اجتماعی بومگردی در ایران است که با هدف رونق کسب و کارهای کوچک در حوزه بومگردی در ایران راه‌اندازی شده است.

ما از همه گردشگران می‌خواهیم که در راستای حمایت از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs)، ‌لزوم توجه به جلوگیری از گرم شدن کره زمین، حفظ تنوع زیستی، پاسداشت فرهنگ ملت‌ها و جوامع بومی به شاخص‌های زیر توجه کنند:

۱. به حقوق همه انسان‌ها، گیاهان و حیوانات و منابع طبیعی احترام بگذاریم.

۲. به تنوع قومی، زبانی و فرهنگی جوامع احترام بگذاریم.

۳. با فقر و نابرابری مبارزه کنیم و نیازهای واقعی جوامع محلی را دریابیم و در راستای توانمندسازی آنها قدم برداریم.

۴. اثرات مخرب زیست محیطی و فرهنگی را به حداقل برسانیم و در مقابل آن بی تفاوت نباشیم.

۵. عدالت اجتماعی و عدم خشونت را ترویج دهیم و در مقابل آن بی تفاوت نباشیم.

 

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی گردشگری